BursaTransport
Access without subscription (flexible access) 24.75 RON/day of usage
Subscription based access for 1 user:    
6 months 742.50 RON
12 months 1188.00 RON
extra-users 272.25 RON/extra-user
BursaTransport Credits
1 CRB = 8.25 RON
CRB RON
Access costs: unlimited number of postings/consultings of trucks, loads, contracts, access to all pages of BursaTransport
Flexible access, per day and user 3 24.75
Subscription based access, 1 user:
6 months (6M) 90 742.50
12 months (12M) 144 1188.00
extra-user on subscription 33 272.25
Optional services:
Spotlighted announcement 2 16.50
Small ad 2 16.50
Contractual safety services:
Payment incident claim 12 99.00
Legal advice (RO or H) 14 115.50
   
Why BursaTransport as a supplementary freight exchange?    
     
  • because you will be part of a transport companies directory of more than 15.000 ACTUAL entries
  • for international transport with Romania and Balkans area: the loads and trucks are ACTUAL
  • because in Romania all the authorities have online databases: TRANSPARENCY AND SAFETY
  • 85% of our customer’s transport payment claims are solved in 8 days

Contact

Telephone number:
+40-212.523.120

E-mail:

office@bursatransport.com

Diesel price

BursaTransport statistics

25.316 available loads
1.736 available trucks
676 loads in the last 24 hours
253 trucks in the last 24 hours
73 online users
21.552 active users

This page offers excerpts from legislative acts related to road transport as well as free legal advice.

Print this page
Ordinul nr. 2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7
04-04-2017

Ordinul nr. 1032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes naţional, cu masele şi dimensiunile maxime admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă
04-04-2017

Ordinul nr. 1031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT
04-04-2017

Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
04-04-2017

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane
04-04-2017

Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România
04-04-2017

Ordonanţa nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
04-04-2017

Ordonanţa nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
04-04-2017

Ordonanţa nr. 19/1997 privind transporturile
04-04-2017

Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
04-04-2017

Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
04-04-2017

Ordonanţa nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
04-04-2017

Ordonanţa nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
04-04-2017

Convenţia vamală referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR) din 15.01.1959*)
04-04-2017

Decizia nr. 1077/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de autorizare a transportatorilor în trafic internaţional care utilizează sistemul de transport al coletelor uşă în uşă
21-03-2017


This website uses cookies. By continuing to navigate on this site, you express your agreement upon the cookie usage policy.

See more details