BursaTransport
Access without subscription (flexible access) 24.75 RON/day of usage
Subscription based access for 1 user:    
6 months 742.50 RON
12 months 1188.00 RON
extra-users 272.25 RON/extra-user
BursaTransport Credits
1 CRB = 8.25 RON
CRB RON
Access costs: unlimited number of postings/consultings of trucks, loads, contracts, access to all pages of BursaTransport
Flexible access, per day and user 3 24.75
Subscription based access, 1 user:
6 months (6M) 90 742.50
12 months (12M) 144 1188.00
extra-user on subscription 33 272.25
Optional services:
Spotlighted announcement 2 16.50
Small ad 2 16.50
Contractual safety services:
Payment incident claim 12 99.00
Legal advice (RO or H) 14 115.50
   
Why BursaTransport as a supplementary freight exchange?    
     
  • because you will be part of a transport companies directory of more than 15.000 ACTUAL entries
  • for international transport with Romania and Balkans area: the loads and trucks are ACTUAL
  • because in Romania all the authorities have online databases: TRANSPARENCY AND SAFETY
  • 85% of our customer’s transport payment claims are solved in 8 days

Contact

Telephone number:
+40-212.523.120

E-mail:

office@bursatransport.com

Diesel price

BursaTransport statistics

25.316 available loads
1.736 available trucks
676 loads in the last 24 hours
253 trucks in the last 24 hours
73 online users
21.552 active users

This page offers excerpts from legislative acts related to road transport as well as free legal advice.

Print this page
Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
05-04-2017

Ordinul nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
05-04-2017

Ordinul nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov
05-04-2017

Ordinul nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
05-04-2017

Ordinul nr. 1892/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale şi a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declaraţiei vamale
05-04-2017

Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
05-04-2017

Convenţia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR) din 19.05.1956 *)
04-04-2017

Hotărârea nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier
04-04-2017

Hotărârea nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
04-04-2017

Hotărârea nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome Registrul Auto Român
04-04-2017

Hotărârea nr. 1173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă
04-04-2017

Hotărârea nr. 1777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală
04-04-2017

Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
04-04-2017

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
04-04-2017

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local
04-04-2017


This website uses cookies. By continuing to navigate on this site, you express your agreement upon the cookie usage policy.

See more details